स्वास्थ्य

स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र
क्रमांक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र का नाम संख्‍या
1 जिला अस्‍पताल 1
2 शासकीय अस्‍पताल सुपेला 1
3 सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र 8
4 प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र 30
5 उप स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र 128