List of village villages of development block

Village Panchayat

Serial Number
Gram Panchayat's

Name (in english)
Serial Number Gram Panchayat's

Name (in english)
Remark
1 Anjora (dha) 1 Anjora (Dha)  
2 Dhaba 2 Dhaba  
3 Nagpura 3 Nagpura  
4 Borai 4 Borai  
5 Damoda 5 Khurshidih  
5 Damoda 6 Damoda  
6 Khursul 7 Khursul  
7 Ganiyari 8 Ganiyari  
8 Piparchhedi 9 Piperchhedi  
9 Rasmada 10 Rasmada  
10 Khapri 11 Siloda  
10 Khapri 12 Khapri  
11 Mahamara 13 Mahamara  
12 Anjora (kh) 14 Anjora (Kh)  
13 Mohlai 15 Mohlai  
14 Kotni 16 Kotni  
15 Dandesara 17 Dandesara  
15 Dandesara 18 Ganiyari  
16 Bhendsar 19 Bhendsar  
17 Belaudi 20 Belaudi  
17 Belaudi 21 Malood  
18 Sirsakhurd 22 Sirsakhurd  
19 Chikhli 23 Chikhli  
20 Kutelabhata 24 Kutelabhata  
21 Khapri (Kutela) 25 Khapri New panchayat (2014)
22 Jeora 26 Jeora  
23 Bhatgaon 27 Bhatgaon  
24 Samoda 28 Samoda  
25 Karanja Bhilai 29 Jhanjhari  
25 Karanja Bhilai 30 Karanja Bhilai  
26 Bodegaon 31 Bodegaon  
27 Nankatthi 32 Nankatthi  
28 Rawelidih 33 Rawelidih  
29 Arasnara 34 Arasnara  
30 Basin 35 Basin  
31 Dhaur 36 Dhaur  
32 Khedamara 37 Khedamara  
33 Kachandur 38 Kachandur  
34 Chandkhuri 39 Chandkhuri  
35 Pisegaon 40 Pisegaon  
36 Kolihapuri 41 Kolihapuri  
37 Bharda 42 Bharda  
38 Konari 43 Konari New panchayat (2014)
39 Thanaud 44 Thanaud  
40 Birejhar 45 Birejhar  
41 Changori 46 Changori  
42 Tirga 47 Tirga  
43 Jhola 48 Jhola  
44 Bhothli 49 Bhothli  
45 Nikum 50 Nikum  
46 Khanda 51 Khanda  
46 Khanda 52 Ruda  
47 Albaras 53 Albaras  
48 Anda 54 Anda  
49 Vinayakpur 55 Vinayakpur  
50 Amti 56 Masabhat  
50 Amti 57 Amti  
51 Chingri 58 Chingri  
52 Achhoti 59 Achhoti  
53 Bhanpuri 60 Bhanpuri  
54 Janjgiri 61 Janjgiri  
55 Kuthrel 62 Kuthrel  
56 Dhanora 63 Dhanora  
57 Khamhariya 64 Khamhariya  
58 Hanoda 65 Hanoda  
59 Kodia 66 Kodia  
60 Kokdi 67 Kokdi  
61 Umarpoti 68 Umarpoti  
62 Purai 69 Purai  
63 Pauwara 70 Pauwara  
64 Dumardih 71 Dumardih  
65 Borigarka 72 Borigarka  
66 Khopli 73 Khopli  
67 Risama 74 Risama  
68 Chirpoti 75 Chirpoti  
69 Matwari 76 Matwari  
70 Katro 77 Matrodih  
70 Katro 78 Katro  
71 Machandur 79 Machandur  
72 Ghughsidih 80 Ghughsidih