| हिन्‍दी
EdgeL
Weather Forecast
District Information
List of Wards of Urban Body : Nagar Palika Parishad Ahiwara
नगरीय निकाय का नाम
वार्ड क्रमांक
वार्ड का नाम
अहिवारा 
1
शीतला मंदिर वार्ड
अहिवारा 
2
संतोषी मंदिर वार्ड
अहिवारा 
3
इंदिरा गांधी वार्ड
अहिवारा 
4
संजय नगर वार्ड
अहिवारा 
5
सुभाष चंद बोस वार्ड
अहिवारा 
6
पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
अहिवारा 
7
लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
अहिवारा 
8
डा. राजेन्द्र प्रसाद वार्
अहिवारा 
9
पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड
अहिवारा 
10
सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्
अहिवारा 
11
डा. अम्बेडकर वार्ड
अहिवारा 
12
स्वामी विवेकानंद वार्ड
अहिवारा 
13
शिवराम मंदिर वार्ड
अहिवारा 
14
गुरूघासी दास वार्ड
अहिवारा 
15
चतुर्भुजी मंदिर वार्ड